Een kleine startende ondernemer loopt helaas zijn starterssubsidie mis vanwege een onjuiste bedrijfsadministratie. Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk het is de complete administratie, inclusief de salarisadministratie, op orde te hebben. De belastingvoordelen, startsubsidies en andere financiële voordelen kunnen voor een startende ondernemer enorm veel verschil maken. Het op tijd indienen voor deze voordelen met een juiste administratie moet dus gebeuren om in aanmerking te komen.  Salarisadministratie Buiten de gehele bedrijfsadministratie die altijd op orde moet zijn (niet enkel voor eventuele controles van de belastingdienst, maar vooral voor het eigen overzicht ten behoeve van de ondernemer), moet de salarisadministratie, wanneer werknemers in het spel zijn bij de onderneming, altijd op orde zijn.